HSB LANDSKRONA
ÅRSREDOVISNING 2016
Ordförande har ordet